Warning: Undefined array key "r" in /www/doc/www.kosicemarathon.com/www/wp-content/themes/smart-mag/page-detail.php on line 11
Detail víťaza - kosicemarathon.com

Valentin Starikov

SYSTÉMOM ŠART - CIEĽ
Zamestnaním pedagóg. Jeho brat, dvojča Jurij bol tiež maratóncom

Meno: Valentin Starikov
Narodený: 7.11.1957
Štátna príslušnosť: ZSSR
Klubová príslušnosť: Kamaz Naberežnyje Čelny
Osobný rekord: 2:17:13
Košice (MMM): 1985víťaz2:17:13
Ďalšie údaje: