Ri Dong Myong

PROTI ZIME A DAŽĎU
V roku 1984 v Košiciach zvíťazil , keď sa popasoval s mimoriadne nepriaznivým počasím

Meno: Ri Dong Myong
Narodený: 10.1.1960
Štátna príslušnosť: Kórea
Klubová príslušnosť: -
Osobný rekord: 2:18:59
Košice (MMM): 1984víťaz2:18:59
Ďalšie údaje: