Valentin Starikov

SYSTÉMOM ŠART - CIEĽ
Zamestnaním pedagóg. Jeho brat, dvojča Jurij bol tiež maratóncom

Meno: Valentin Starikov
Narodený: 7.11.1957
Štátna príslušnosť: ZSSR
Klubová príslušnosť: Kamaz Naberežnyje Čelny
Osobný rekord: 2:17:13
Košice (MMM): 1985víťaz2:17:13
Ďalšie údaje: