Selina Chelimo

PRVÁ Z KENE

Meno: Selina Chelimo
Narodený: 2.7.1973
Štátna príslušnosť: Keňa
Klubová príslušnosť: -
Osobný rekord: 2:34:23
Košice (MMM): 2008víťazka2:34:23
Ďalšie údaje:
Essen20072:36:58
Pederborn20071:12:08polmaratón