Almaz Alemu Balcha

VÍŤAZKA 2010

Meno: Almaz Alemu Balcha
Narodený: 19.4.1982
Štátna príslušnosť: Etiópia
Klubová príslušnosť:
Osobný rekord: 2:33:20
Košice (MMM): 2010víťazka2:36:35
Ďalšie údaje:
Rím20107.miesto2:33:20
Tesalonike20094. miesto2:39:13