Maryna Damancevičová

ZLEPŠILA SVOJ OSOBNÝ REKORD
V posledných rokoch jej maratóny priniesli umiestnenia na stupňoch víťazov.

Meno: Maryna Damancevičová
Narodený: 10.2.1984
Štátna príslušnosť: Bielorusko
Klubová príslušnosť:
Osobný rekord: 2:33:53
Košice (MMM): 2011víťazka2:33:53osobný rekord
Ďalšie údaje:
Krakow20113.miesto2:35:22
Poznaň2010víťazka2:36:30