Hellen Wanjiku Mugo

VÍŤAZKA 2012

Meno: Hellen Wanjiku Mugo
Narodený: 01.01.1985
Štátna príslušnosť: Keňa
Klubová príslušnosť:
Osobný rekord: 2:29:59 ; 2012
Košice (MMM): 2012víťaz2:29:59, traťový rekord