Príjem a použitie dotácií

Dotácia od Zmluva Príjem a použitie
Mesto Košice Zmluva 2022 Príjem a použitie 2022
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2022 Príjem a použitie 2022
Košický samosprávny kraj Zmluva 2021 Príjem a použitie 2021
Mesto Košice Zmluva 2021 Príjem a použitie 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2021 Príjem a použitie 2021
Mesto Košice Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020
Košický samosprávny kraj Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020