Príjem a použitie dotácií


Dotácia od Zmluva Príjem a použitie
Košický samosprávny kraj Zmluva 2021 Príjem a použitie 2021
Mesto Košice Zmluva 2021 Príjem a použitie 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2021 Príjem a použitie 2021
Mesto Košice Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020
Košický samosprávny kraj Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020
Mesto Košice Zmluva 2019 Príjem a použitie 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2019 Príjem a použitie 2019
Košický samosprávny kraj Zmluva 2019 Príjem a použitie 2019
Slovenský atletický zväz Zmluva 2019 Príjem a použitie 2019