Príjem a použitie dotácií

Dotácia od Zmluva Príjem a použitie
Mesto Košice Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020
Košický samosprávny kraj Zmluva 2020 Príjem a použitie 2020
Mesto Košice Zmluva 2019 Príjem a použitie 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2019 Príjem a použitie 2019
Košický samosprávny kraj Zmluva 2019 Príjem a použitie 2019
Slovenský atletický zväz Zmluva 2019 Príjem a použitie 2019
Mesto Košice Zmluva 2018 Príjem a použitie 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2018 Príjem a použitie 2018
Košický samosprávny kraj Zmluva 2018 Príjem a použitie 2018
Slovenský atletický zväz Zmluva 2018 Príjem a použitie 2018
KOCR Košice Región Turizmus Zmluva 2018 Príjem a použitie 2018