MMM Winter Challenge 2022

Priebežné poradie na jednotlivých tratiach MMM Winter Challenge nájdete tu.
Konečné výsledky budú známe po 20. marci, keď sa vyhodnotia najlepšie výkony bežcov a bežkýň na jednotlivých tratiach.

Nesúťažná trať MMM WCH Slovensko
Túto možnosť sme pripravili pre bežcov, ktorí sa chcú do našej zimnej výzvy zapojiť, ale nemajú možnosť absolvovať niektorú zo súťažných tratí vo vybraných mestách. Výkony bežcov, ktorí absolvujú vlastnú trať v doporučenej dĺžke 5km alebo 10 km na ktoromkoľvek mieste nebudú medzi sebou porovnávane a zobrazená výsledková listina bude mať iba informatívny charakter o aktivite bežcov. Nezabudneme však na nich a účastníci so zápisom na tejto virtuálnej trati budú zaradení do záverečného spoločného žrebovania.