Poznáme dáta veľkej ankety MMM 2014

0

Cieľom ankety , ktorú vyplnilo 1042 účastníkov MMM 2014 v hlavných disciplínach, bolo získať spätnú väzbu a odpovede na otázky o športovo- technickom, programovom a organizačnom priebehu tohto podujatia v roku 2014, ale tiež informácie o spôsobe dopravy a pobyte v Košiciach a odpovede na iné špecifické otázky.
Keďže počet vyplnených dotazníkov umožňuje podľa všetkých štandardov výsledky v značnej miere objektivizovať, majú pre ďalšie spracovanie a využívanie dostatočnú výpovednú hodnotu.
Maratónsky klub Košice chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa do ankety zapojili a zaslali svoje odpovede a hodnotenia

Pre ilustráciu sme vybrali jednu zo zaujímavých otázok:

Čo na trati pijete?

graf

 

 

 

 

 

 

Detailnejšie hodnotenie všetkých otázok a komentárov je k dispozícii a bude využité pre prácu jednotlivých tímov projektu Medzinárodný maratón mieru.

Share.

Comments are closed.