Chcete sa stať maratónskym bežcom? Rady z roku 1947.

Ak sa chcete dozvedieť, ako sa na prípravu a tréning dívali naši predchodcovia, prečítajte si rady profesora Kaprála, publikované v košickom maratónskom bulletine v roku 1947.

Prečítajte si a porovnajte, čo z odporúčaní jedného z vtedajších organizátorov, predsedu ŠK Jednota a štartéra maratónu stále platí a čo už bolo nadobudnutými skúsenosťami či vedeckými poznatkami prekonané a vysvetlené inak:

V. Kaprál, prof.:

Chcete sa stať maratónskym bežcom?

Začnite ihneď‘ s tréningom! Medzi športovcami slovo tréning znamená rozvinutie určitej energie. Tomu, kto ho prevádza, zaisťuje prevahu pri prevádzaní výkonov určitého cviku.

Po stránke fyziologickej slovo »tréning« má širší zmysel. Značí celkovú schopnosť organizmu odolávať únave. Správne vedeným tréningom dostanete sa do »formy«. U športovcov »byť vo forme« znamená stav telesnej dokonalosti a harmónie. Do tejto fyziologickej formy nedostanete sa len tak ľahko; je to veľmi ťažké a ťažko sa i udržuje. Rozumne vedený výcvik fyziologicky vyvoláva umelé množenie väčšieho množstva potu, súčasne väčšie tvorenie moču a vyprázdňovanie čriev soľnými preháňadlami. Takto sa zbaví telo určitej časti vody, ktorá je podstatnou složkou organizmu. Preto je prirodzené, že budete zpočiatku pri výcviku pociťovať veľký smad. Ba budete sa i potiť. Ale z toho si nič nerobte, veď potenie vás zbaví nielen vody, ale i časti tuku, ktorý by vám v tréningu len prekážal.

Prvým výsledkom tréningu bude zmenšenie vašej váhy stratou vody a časti tuku, a tak sa zbavíte všetkého zbytočného, čo rozhodne nebudete vo vašej príprave potrebovať. Aby ste lepšie dosiahli žiadanú »formu«, použijete i teplých, parných kúpeľov striedavo so studenými sprchami, suchého trenia a rôznych masáží, budete cvičiť v teplákoch a pod. Tieto, obyčajne užívané prostriedky majú i v tom význam, že veľmi uľahčujú prácu srdca, riedia tekutiny, čím zmenšujú odpor, ktorý musí prekonávať krvný obeh v oblastiach vlásečníc. Upozorňujem vás však, že to všetko musíte prevádzať pod odborným vedením, aby ste z toho neochoreli.

Hneď‘ od začiatku tréningu, predmetom zvláštnej pečlivosti musí byť vaša koža. Táto totiž pri zvýšenej práci vylučuje jedovaté látky a medzi nimi najmä tie, ktoré vznikajú opotrebovaním svalov. Hlavným výsledkom výcviku bude zväčšenie objemu a sily svalov. Tohto výsledku docielite prácou, ktorá spôsobuje veľké zmenšenie tukových zásob. Touto skutočnosťou, že prácou sa stráca tuk, si vysvetlíte, prečo správne vedený výcvik zmenšuje náklonnosť človeka k zadychčaniu. Človek ktorý cvičí, nemá už tukov, z ktorých by mohlo vzniknúť nadbytočné množstvo kysličníku uhličitého (tento je hlavnou príčinou zadychčania).

Cvičenie samo o sebe však nestačí. V dobe prípravy musíte vylúčiť zo svojho jedálneho lístku všetko, čo by mohlo napomáhať rozmnožovaniu tkáňovej vody. Nápoje s podstatnou čiastkou vody obmedzujte len na najnutnejšiu mieru. Pravdaže musíte sa varovať všetkého, čo môže rýchle nahradzovať stratený tuk. Ale pozor! Nesmiete sa prehnať. Určité množstvo tuku je prípustné. Po určitom období výcviku budete sa môcť prirovnať k stroju, ktorého kolieska sú veľmi dobre upevnené, ale ktorý má nedostatočnú zásobu kuriva. A preto si musíte vyberať v potravinách len také látky, ktoré nutne potrebujete ako podklad pre pracovnú energiu. Stanete sa veľmi odolnými proti únave, ale nebudete môcť dlho postiť, ľahko vykonáte dlhotrvajúcu prácu (beh), ale veľmi špatne budete znášať nedostatok potravy. Musíte preto požívať uhlohydráty (cukrový syrup a pod.) a potraviny dusíkaté, ktoré sa rýchlo asimilujú (mlieko, vajce) a rýchlo sa menia – zvlášť uhlohydráty – v glykogén.

Doba výcviku trvá podľa toho, o aké cvičenie sa jedná. Nie je možné stanoviť absolútne pravidlo. Táto doba všeobecne trvá 6–8 týždňov. Za tento čas sa môže získať »telesná kondícia«, ktorú však nesmiete ešte zamieňať so športovou skúsenosťou, ktorú získate až po dlhšej dobe v samotných pretekoch. Tréningom ste získali imunitu proti únave. Vaše pľúca vydajú pri rovnakej práci menej kysličníku uhličitého, ako pľúca necvičiaceho a nezvyknutého jednotlivca. I vaša koža potom nebude vydávať také množstvo prchavých mastných kyselín, ktorých zápach býva tak často nepríjemný a charakterizuje ľudí v sedavom povolaní.

Vytvorili ste si teda zvláštny temperament. Upozorňujem vás však, že ak upadnete opätovne do bývalého, pohodlného spôsobu života, ktorý ste zanechali počas výcviku, stratíte dosť rýchle výhody, ktorých ste dosiahli svojou pevnou vôľou.

Poctivým tréningom získali ste teda väčšiu svalovú silu, rýchle sa neudychčíte a zväčšili ste výkon srdca. Okrem toho výcviku ste si zdokonalili i schopnosti duševné a mravné, najmä vôľu a koordinačnú schopnosť, lebo nezabúdajte, že vôľa sa podrobuje práve tak výcviku, ako výcvik svalov.

Otázkou je len, ktoré cvičenie prevádzať a ako cvičiť (rozvrh). V tejto veci poraďte si tým, že si kúpite dobrú športovú literatúru a v nej sa dozviete podstatné predpoklady úspešného tréningu k maratónskemu behu. Inak môžete využiť príležitosti XVII. medzinárodného maratónu Slobody, vyhľadať čsl. majstra a požiadať ho o radu z jeho bohatých skúseností. Ak sa naozaj chcete stať maratónskym bežcom, on vám určíte poradí. Len s chuťou do práce a na budúci XVIII. medzinárodný maratón Slobody do videnia!