Vlakom na MMM so zľavou

zssk
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) poskytne zľavu na prepravu vlakmi ZSSK aktívnym účastníkom a návštevníkom Medzinárodného maratónu mieru 2016 (ďalej MMM).

Podmienky poskytnutia zľavy

I. Zvýhodnené cestovné pre aktívnych účastníkov a návštevníkov MMM vo výške 25%

 • 1. Z akéhokoľvek tarifného bodu ZSSK do stanice Košice si zákazník, aktívny účastník a návštevník MMM, zakúpi spiatočný cestovný lístok (na jednom doklade s pevným dátumom do konca platnosti). Účastník si pri pokladnici žiada cestovný lístok na MMM.
 • 2. Platnosť cestovných lístkov:
  – pre aktívnych účastníkov je od 26.9.2016 do 24. hodiny 3.10.2016
  – pre návštevníkov je od 1.10.2016 do 24. hodiny 3.10.2016
 • 3. Ponuka platí vo všetkých vlakoch osobnej dopravy vedených ZSSK.
 • 4. Vo vlakoch kategórie EC a SC Pendolino zaplatí okrem cestovného aj príplatok 1 € osobitne za každú cestu.
 • 5. Miestenky, lôžkové a ležadlové lístky platí cestujúci v plnej výške.
 • 6. Doplatok do I. vozňovej triedy je možný podľa Prepravného poriadku ZSSK.
 • 7. Cestovný lístok sa uzná na cestu späť len po predložení osobitného potvrdenia vydaného organizátorom o účasti na MMM v tej kategórii vlaku, na ktorú bol zakúpený na cestu tam, prípadne na nižšiu kategóriu vlaku. Potvrdenie organizátora si účastník a návštevník vyžiada na prezentácii MMM.
 • 8. Predpokladaný začiatok predaja cestovných lístkov s uvedenou ponukou je od 5.9.2016

Viac informácií o cestovaní vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. nájdete na www.slovakrail.sk .