Podujatia 2021

PROPOZÍCIE PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH V ROKU 2021

MMM WINTER CHALLENGE 2021
KOŠICE PEACE HALF MARATHON – 15.5.2021 – pripravujeme
MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU – 3.10.2021 – pripravujeme
VÝCHODOSLOVENSKÁ VEĽKÁ CENA VYTRVALCOV 2021 – pripravujeme

ORGANIZÁTOR
Maratónsky klub Košice
Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice; tel: +421 55 6220010, fax: +421 55 6224158
e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com